Program wyborczy

 

program wyborczy 2018

 

Program wyborczy na lata 2018-2023 obejmuje realizację najpotrzebniejszych przedsięwzięć z punktu widzenia Mieszkańców Jaworzna.

  1. Poprawa sytuacji ekologicznej w mieście i obniżenie kosztów utrzymania domu poprzez dopłaty w wysokości do 100% termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych nowych i istniejących.
  2. Miejsce dla wszystkich dzieci w miejskich żłobkach i przedszkolach, których rodzice chcą pracować.
  3. Większy wpływ mieszkańców na życie miasta poprzez podniesienie kwoty budżetu obywatelskiego.
  4. Likwidacja barier architektonicznych przestrzeni publicznej miasta Jaworzna dla osób niepełnosprawnych.
  5. Aktywizacja osób starszych dzięki stworzeniu klubów seniora w każdej dzielnicy oraz wprowadzeniu miejskiej karty seniora uprawniającej do zniżek m.in. na imprezy kulturalne i sportowe.
  6. Bieżące interwencje w sprawach ważnych dla mieszkańców osiedli Śródmieście (Osiedle Tadeusza Kościuszki, Osiedle Górnicze), Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta, Azot.
  7. Podniesienie kwoty minimalnej dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Dobrze wynagradzany i niesfrustrowany pedagog bardziej zaangażuje się w nowoczesne metody nauczania, by Wasze dzieci osiągnęły sukces naukowy i biznesowy.